Polityka Prywatności English version

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Wstęp

Nasza polityka prywatności jest stworzona by pomóc Ci zrozumieć jak gromadzimy dane oraz jak je chronimy. Ma ona również na celu pomóc Ci podejmować świadome decyzje podczas korzystania z naszych usług.
Na cele niniejszej polityki prywatności "usługa" odnosi się do usługi świadczonej przez naszą firmę za pośrednictwem strony www.Page2PSD.com. Terminy "my" "nas" i "nasze" odnoszą się do firmy: SkyBlow NIP: PL5170154130, Stojałowskiego 4/10, 35-120 Rzeszów, Polska. “Ty, Ciebie” odnosi się do Ciebie jako użytkownika końcowego naszych usług. Poprzez akceptację naszej polityki prywatności i regulaminu (link), zgadzasz się na gromadzenie przez nas danych oraz ich wykorzystywanie w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności.

RODO

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie firma SkyBlow, NIP: PL5170154130, Stojałowskiego 4/10, 35-120 Rzeszów, Polska.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych?

Prawo do żądania dostępu do własnych danych osobowych, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.
Prawo do przekazywania danych osobowych.
Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeśli wcześniej wyraziłeś na to zgodę.
Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.
Powyższe prawa mogą być wykonywane na zasadach określonych w art. 16 - 21 GDPR, wysyłając wiadomość na adres e-mail:
Wszystkie otrzymane zgłoszenia będą traktowane ze szczególną uwagą i realizowane w możliwie najkrótszym czasie.

W jaki sposób chronimy dane oraz komu je powierzamy i udostępniamy?

SkyBlow dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem i chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem przez osoby nieupoważnione lub nadużyciem. Gwarantujemy poufność wszystkich przekazanych nam danych poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony danych. W celu zapewnienia działania naszej strony internetowej, w razie potrzeby udostępniamy Twoje dane następującym pod-procesorom, z którymi współpracujemy.

Lista pod-procesorów:
Google, Inc.
Mailgun Technologies, Inc.
SendGrid, Inc.
H88 S.A Hekko.pl
IFIRMA SA
Dotpay.pl
PayLane.com

Jak chronimy informacje? Wdrażamy środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę twoich informacji przed nieautoryzowanym dostępem. Twoje konto jest chronione hasłem do Twojego konta i namawiamy Cię do podjęcia kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych poprzez nieujawnianie hasła i wylogowanie z konta po każdym użyciu. Ponadto chronimy Twoje dane przed potencjalnymi naruszeniami bezpieczeństwa, wdrażając pewne środki bezpieczeństwa technologicznego, w tym szyfrowanie. Jednak środki te nie gwarantują, że twoje informacje nie będą dostępne, ujawniane, zmieniane lub niszczone przez naruszenie integralności serwera. Korzystając z naszej usługi, potwierdzasz, że rozumiesz i zgadzasz się na takie ryzyko.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przez prawo lub przewidziany w naszych wewnętrznych regulacjach. Kryteria określania czasu przetwarzania danych dla konkretnych celów zostały opisane w dalszej części Polityki prywatności.

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu, na jak długo, w jakim miejscu i na jakiej podstawie prawnej?

Dane związane z kontem użytkownika

Głównym celem przetwarzania danych osobowych oraz innych danych przez SkyBlow jest utrzymanie strony internetowej Page2PSD.com i powiązanych stron internetowych w celu zapewnienia bezpiecznej i gwarantowanej wydajności usług dla użytkowników oraz poprawy i ulepszenia funkcjonalności naszych usług i produktów.
Gromadzimy "Informacje nieosobowe", "Dane osobowe" i niezbędne dane wykorzystywane do prawidłowego funkcjonowania naszych usług, takie jak zgłoszenia do obsługi klienta. Dane nieosobowe obejmują informacje, których nie można użyć do osobistej identyfikacji użytkownika, takie jak anonimowe dane o użytkowaniu, ogólne informacje demograficzne, które możemy gromadzić, otwieranie/zamykanie stron i adresów URL, typy platform, preferencje, które przesyłasz i preferencje generowane na podstawie przesłanych danych oraz liczby kliknięć. Dane osobowe obejmują między innymi imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane firmy.

Dane osobowe: o ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności, nie sprzedajemy, nie handlujemy, nie wynajmujemy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych bez Twojej zgody. Udostępniamy dane osobowe dostawcom, którzy wykonują usługi dla firmy, takie jak usługi hostingu, usługi komunikacji e-mail, którzy mają dostęp do adresu e-mail użytkownika w celu wysyłania wiadomości e-mail od nas. Pełna lista pod-procesorów znajduje się powyżej. Dane osobowe, które nam przekazujesz, służą do ułatwienia nam komunikacji z Tobą. Na przykład używamy Informacji osobistych, aby kontaktować się z użytkownikami w odpowiedzi na pytania, uzyskać informacje zwrotne od użytkowników, zapewnić wsparcie techniczne i informować użytkowników o ofertach promocyjnych. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą być przekazywane do Dotpay Sp. z o.o ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska, w celu realizacji płatności.

Dane nieosobowe. Używamy danych nieosobowych, aby pomóc nam udoskonalić usługę i dostosować wygodę użytkownika. Gromadzimy również dane nieosobowe, aby śledzić trendy i analizować wzorce użytkowania na naszych stronach. Twoje dane będą przetwarzane w czasie korzystania z konta oraz w przypadku jego likwidacji, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (bez względu na przyczynę i podstawę rozwiązania umowy), nie dłużej niż to konieczne do celów rozpatrywania reklamacji i roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług (ustawowy termin przedawnienia roszczeń). Dane związane bezpośrednio ze stroną obsługi klienta Page2PSD.com są przechowywane na serwerach Hekko.pl w Polsce.

Dane związane z fakturowaniem

Na naszej stronie internetowej możesz utworzyć konto użytkownika, wypełniając formularz rejestracyjny. Dostarczenie niektórych danych jest niezbędne do korzystania z usług i funkcjonalności Twojego konta. Jeśli ich brakuje, wynikiem będzie ograniczenie możliwości świadczenia określonych usług i funkcji. Oprócz danych, których udostępnienie jest oznaczone jako "obowiązkowe", podanie innych danych jest dobrowolne.
Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 par. 1 lit. b GDPR (konieczność wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną).

Jeśli korzystasz z naszych płatnych usług, przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do roszczeń, takich jak fakturowanie i przetwarzanie płatności. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach rozliczeniowych jest art. 6 par. 1 lit. c GDPR (spełnienie prawnego obowiązku administratora, np. wystawienie faktury). Dane w tym obszarze będą przetwarzane do ograniczenia czasowego wynikającego z umów. Ponadto przechowywane są wydane dokumenty księgowe, np. faktury zawarte w dokumentacji księgowej prowadzonej przez SkyBlow, w związku z tym Twoje dane będą przetwarzane w tym zakresie przez czas wymagany przez prawo.

Dane związane z tworzeniem statystyk dotyczących korzystania z Page2PSD.com

Monitorujemy jakość naszych usług, ponieważ chcemy, aby był on na najwyższym poziomie. W tym celu przechowujemy statystyki dotyczące korzystania z określonych funkcji i stron internetowych oraz aplikacji mobilnych należących do SkyBlow za pomocą wewnętrznych narzędzi analitycznych oraz narzędzi statystycznych dostarczanych przez partnerów świadczących usługi analityczne.

Aby osiągnąć ten cel, przetwarzamy informacje o Twojej aktywności na stronach internetowych Page2PSD.com (np. odwiedzane przez Ciebie strony, ilość czasu spędzonego na stronie, Twój adres IP, lokalizacja, identyfikator urządzenia, informacje w przeglądarce i system operacyjny, którego używasz). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 par. 1 lit. f GDPR, tj. nasz uzasadniony interes, polegający na ułatwieniu użytkownikom korzystania z usług świadczonych przez nas w formie elektronicznej i poprawie funkcjonalności tych usług.

Dane związane z zabezpieczeniem roszczeń

W celu ustalenia, zbadania i egzekwowania roszczeń, możemy przetwarzać określone dane osobowe, które podajesz, w szczególności twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), dane dotyczące korzystania z naszych usług (jeśli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług) oraz inne dane, które będą niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, jego wykonania i obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 par. 1 lit f GDPR, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Dane w tym obszarze są przetwarzane do określonego ustawowego terminu ograniczenia roszczeń. Jednak przetwarzanie danych obejmie wyłącznie ich przechowywanie, z wyłączeniem wszelkich innych operacji na tych danych, z zastrzeżeniem różnych obowiązków SkyBlow określonych w obowiązujących przepisach lub nałożonych na SkyBlow przez uprawnione organy.

Ryzyka związane z użytkowaniem usług drogą elektroniczną

Powinieneś wiedzieć, że używając usług drogą elektroniczną, w przypadku nieodpowiedniego dbania o bezpieczeństwo Twoich danych narażasz siebie oraz innych na ryzyka:

Ingerencję w Twoje dane nieautoryzowanych osób, które mogą przeglądać, kopiować, modyfikować lub usunąć Twoje dane,
Wpływu osób trzecich w transmisję informacji pomiędzy naszym systemem a Twoim urządzeniem,
Otrzymywania niechcianych wiadomości e-mail,
Zainfekowania Twojego systemu wirusami,
Próby uzyskania Twoich danych,
podrabianie protokołów i certyfikatów bezpieczeństwa.

Aby ograniczyć powyższe ryzyka:

Nikomu nie udostępniaj swojego hasła i loginu, Zawsze używaj zaktualizowanego oprogramowania np przeglądarki, Sprawdzaj certyfikaty przed zalogowaniem się do serwisu. Jak stworzyć bezpieczne hasło? Musisz pamiętać by hasło miało przynajmniej 6 znaków oraz by miało przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę oraz przynajmniej jeden znak specjalny np:!, @, #,%, &

Nie pamiętam mojego hasła lub loginu.

W przypadku gdy zapomnisz swojego loginu powinieneś skorzystać z opcji odzyskiwania hasła. Jeśli stracisz swój login oraz dostęp do swojej skrzynki mailowej podanej podczas rejestracji, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta poprzez wysłanie do nas maila na adres:

Ciasteczka

Na naszych stronach internetowych używamy tzw. Ciasteczek. Pliki cookie to dane informatyczne przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, tabletach) przeznaczone do korzystania z witryn internetowych. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwy stron internetowych, z których pochodzą, informacje o czasie ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer używany do identyfikacji przeglądarki, która łączy się ze stroną internetową. Pliki cookie pozwalają nam, między innymi, zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszych stron internetowych i usług, poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z witryny, polepszyć funkcje, z których korzystasz, korzystanie z narzędzi marketingowych i systemu komentarzy. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub całkowitego wyłączenia plików cookie w ustawieniach przeglądarki w dowolnym czasie, co może jednak prowadzić do ograniczenia niektórych funkcji Page2PSD.com.

Linki do innych stron

W ramach usług możemy udostępniać linki do innych stron. Nie jesteśmy jednak odpowiedzialni za praktyki dotyczące prywatności stosowane przez te witryny internetowe lub zawarte w nich informacje lub treści. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji zbieranych przez nas za pośrednictwem witryny i usługi. W związku z tym niniejsza polityka prywatności nie dotyczy korzystania z witryny stron trzecich, do której można uzyskać dostęp, wybierając link w naszej witrynie lub za pośrednictwem naszej usługi. W zakresie, w jakim uzyskujesz dostęp lub korzystasz z usługi za pośrednictwem lub na innej stronie internetowej lub aplikacji, polityka prywatności innej witryny lub aplikacji będzie obowiązywać w odniesieniu do Twojego dostępu lub korzystania z tej witryny lub aplikacji. Zachęcamy naszych użytkowników do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności na innych stronach internetowych przed przystąpieniem do ich używania.

Umowa przetwarzania danych

Możesz podpisać z nami umowę dotyczącą przetwarzania danych. W tym celu pobierz ją tutaj , przejrzyj i wyślij do nas podpisaną. Możesz wysłać ja do nas poprzez e-mail lub pod nasz adres biurowy SkyBlow, Stojałowskiego 4/10, 35-120 Rzeszów, Polska.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub praktyk tej witryny, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres lub w jakikolwiek inny sposób.

Ostatnia aktualizacja: niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 2019-01-10